GHVN: 3 thí sinh được chọn vào vòng trong

Ba thí sinh đi tiếp là Linh Lan đội Hiền Thục, Vũ Song Vũ đội Thanh Bùi và Văn Phong đội Hồ - Lưu.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác