3 chòm sao bướng bỉnh và cứng đầu, khó đối phó bậc nhất

Những người thuộc 3 chòm sao này rất cứng đầu, khó xử lý. Sư Tử quá kiệm lời và không chịu nhượng bộ, Bọ Cạp thì kiêu ngạo và không giải thích mọi chuyện khi xảy ra, Cự Giải tưởng chừng như ôn hòa nhưng không ai có thể thay đổi được khi họ cứng đầu.