Bế Bảo An - AD10389

Bé Bế Bảo An, số báo danh AD10389 rất thích được bế đi chơi.

Bé Bế Bảo An, sinh ngày 12/07/2015. Bé là con đầu lòng. Bé hay cười, thích được bế đi chơi và thấy gì lạ là đòi. Bé tới giờ được 8 tháng tuổi, bé đã biết bò biết ngồi.

be bao an - ad10389 - 1
Bé Bế Bảo An, sinh ngày 12/07/2015.

be bao an - ad10389 - 2
Bé là con đầu lòng. Bé hay cười, thích được bế đi chơi và thấy gì lạ là đòi.

be bao an - ad10389 - 3
Bé tới giờ được 8 tháng tuổi, bé đã biết bò biết ngồi.

be bao an - ad10389 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Bảo An nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé