Hải Đăng - AD41800 - Ping Ping hay hờn dỗi

Bé Hải Đăng, số báo danh AD41800

Bé Hải Đăng, sinh ngày 29/11/2014. Ở nhà bé tên là Ping Ping, rất hay hờn dỗi nhưng không bao giờ bắt nạt hay tranh giành đồ chơi với bạn bè.

hai dang - ad41800 - ping ping hay hon doi - 1

hai dang - ad41800 - ping ping hay hon doi - 2

hai dang - ad41800 - ping ping hay hon doi - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)