Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười

Ngày 30/04/2016 23:41 PM (GMT+7)

Hai bé Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi, số báo danh AD76207 thích đi du lịch, khám phá thế giới xung quanh.

Bé trai Thành Trung thích hát, đọc sách. Bé gái Khánh Chi thích múa hát.

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười - 1

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười - 2

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười - 3

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười - 4

Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Khánh Chi - AD76207 - Hai bé hay cười - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)