Hài Kiều Oanh: Gieo quẻ đầu năm

Ngày 15/12/2013 06:18 AM (GMT+7)

Kiều Oanh vào vai cô thầy bói hóm hỉnh.

(Khampha.vn)
Video cùng chủ đề Hài Kiều Oanh