Pha cướp điện thoại nhanh gọn chưa từng thấy

Tên cướp chỉ cần rút súng ra, chưa cần nói một lời nào nạn nhân đã nhanh tay... giao nộp điện thoại.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác