Video: Nghịch dại, chàng trai biến thành ngọn đuốc sống

Chỉ vì muốn thể hiện với bạn bè, mà chàng thanh niên nhận cái kết đắng...

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác