Video: Tên trộm bẻ khóa xe SH chỉ trong 3 giây

Lợi dụng khách ra vào thường xuyên, tên trộm ra tay với chiếc xe SH Mode để ở ngoài cùng chỉ trong 3 giây.

Theo Thục Quyên (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác