• Chồng sát hại vợ  

  • Vợ sát hại chồng  

  • Các vụ án hiếp dâm  

  • Các vụ án ma túy