Ánh Duy Minh Thuận - Nội tôi (Đan Trường)

Tiết mục của hai bố con nhà Minh Thuận đã khiến khán giả không thể cầm được nước mắt vì xúc động

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác