Rợn tóc gáy với những hiện vật kì quái mà viện bảo tàng trên thế giới lưu giữ

Sách bọc da người

Đây được coi là một trong những hiện vật kì quái nhất mà viện bảo tàng Mütter tại Philadelphia, Mỹ còn lưu giữ cho đến nay. Xuất bản vào những năm 1700, cuốn sách với nội dung viết về quá trình mang thai của người phụ nữ.

Cho đến năm 1880, một nhà vật lý học đã quyết định dùng một phần da đùi người phụ nữ để bọc cuốn sách.

Sách bọc da người

Đây được coi là một trong những hiện vật kì quái nhất mà viện bảo tàng Mütter tại Philadelphia, Mỹ còn lưu giữ cho đến nay. Xuất bản vào những năm 1700, cuốn sách với nội dung viết về quá trình mang thai của người phụ nữ.

Cho đến năm 1880, một nhà vật lý học đã quyết định dùng một phần da đùi người phụ nữ để bọc cuốn sách.

Theo Nguyễn Hiền, Ảnh: Internet (Khám phá)
Ngày 03/09/2017 11:59 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Du lịch thế giới