Là phụ nữ, hãy biết yêu mình trước khi được chồng yêu

Ngày 08/09/2015 09:07 AM (GMT+7)

Là phụ nữ, đừng cho rằng sự hi sinh thầm lặng, lủi thủi làm hết mọi thứ cho chồng mới mang lại hạnh phúc.