Hài hước hình ảnh xấu - đẹp của cùng một gương mặt

Ngày 26/02/2015 11:00 AM (GMT+7)

Bạn sẽ phải bất ngờ với những hình ảnh này.

Nếu không nhìn kỹ, bạn có thể không tin rằng những hình ảnh này là của cùng một người. Cùng xem và thấy khả năng biểu hiện của gương mặt con người là không có giới hạn. 

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 1

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 2

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 3

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 4

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 5

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 6

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 7

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 8

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 9

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 10

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 11

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 12

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 13

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 14

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 15

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 16

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 17

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 18

hai huoc hinh anh xau - dep cua cung mot guong mat - 19

Theo Hoàng Minh (Khám phá)
Tin hay đừng bỏ lỡ