Lại cho phép nhập nội tạng trắng đông lạnh

Ngày 25/05/2013 06:06 AM (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo về việc cho phép nhập khẩu nội tạng trắng theo đề nghị của Bộ NN&PTNT.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ này, cho phép nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh và áp dụng các biện pháp để quản lý, giám sát, kiểm tra nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh.

Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thực hiện các biện pháp quản lý; tiến hành thỏa thuận mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu nội tạng trắng đông lạnh với các nước xuất khẩu; quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng nội tạng trắng đông lạnh.

Việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định nói trên. Bộ NN&PTNT xác định thời gian hoàn thành và công bố thời điểm thực hiện; đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền thuyết phục về chủ trương này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT đề xuất một loạt biện pháp kiểm soát chất lượng, ATVSTP khi cho phép nhập khẩu nội tạng trắng trở lại. Cụ thể, chỉ cho phép nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh từ các nước đã có thỏa thuận về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm nội tạng giữa Cục Thú y VN với cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu, đồng thời đáp ứng được các quy định hiện hành của VN.

Tất cả các lô hàng nội tạng trắng nhập khẩu vào VN được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu nhập, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan kiểm dịch động vật và hải quan. Cơ quan hữu trách tiến hành kiểm tra cảm quan, tồn dư hóa chất, tồn dư thuốc thú y, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh vật theo quy định và chỉ cho phép thông quan khi đảm bảo đáp ứng các quy định về ATVSTP của VN.

Theo PV (VietNamNet)