Thầy giáo mầm non duy nhất cả huyện: “Không lường trước được công việc như tết tóc cho bé gái đến việc đang ăn thì trẻ đi vệ sinh”