Thời điểm này trong năm lúc lúc nam việt quất chín ửng. 

Thời điểm này trong năm lúc lúc nam việt quất chín ửng. 

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)
Ngày 21/09/2015 10:15 AM (GMT+7)