Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất "lầy nhất quả đất"

Ngày 03/05/2016 14:07 PM (GMT+7)

Những lỗi lắp đặt hay ý tưởng đột phá tạo nên rất nhiều những món đồ nội thất có 1-0-2.

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 1

Cái khó ló cái khôn

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 2

Chim nhà ai mà sướng quá. Chỉ việc há miệng chờ bánh

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 3

Móc treo quần áo nhiều chức năng mà giờ mới biết

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 4

Liệu vòi này chảy ra nước hay bia?

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 5

Băng dính đỡ được cả thùng kia chắc phải xịn lắm

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 6

Chắc người lắp lo cục nắng điều hòa ở ngoài kia dính mưa, dính nắng

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 7

Móc treo đèn lần đầu tiên xuất hiện

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 8

Nên phạt ông thợ nhanh nhẩu đoảng này thế nào đây

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 9

Ai nỡ chia lìa đôi bạn khi kẻ đóng, người ra

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 10

Ai lắp quạt có tâm quá vậy?

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 11

Đúng nghĩa "chìa khóa" cho mọi sự sống

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 12

Khi hai ta về một bình

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 13

Khóa này trộm nhìn thấy cũng lạy trời

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 14

Bồn như thế này thì làm sao để...đi

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 15

Thà không rửa còn hơn là phải đi lau cái đống nước tràn lênh láng ra ngoài

Cười nhăn răng trước những món đồ nội thất quot;lầy nhất quả đấtquot; - 16

Lên thêm nào, nâng nữa nào, nào học cùng bàn cao.

Thanh Thư
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nội thất đẹp