Phong thủy trong nhà không được xa ngũ hành, bát quái

Tiền bạc không phải là tất cả nhưng không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Áp dụng phong thủy trong nhà ảnh hưởng đến khí trường để gia tăng các cơ hội hút tài lộc.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác