Thai nhi 10 tuần

Thai nhi 10 tuần

Ở tuần này, các cơ quan quan trọng như thận, ruột, não và gan... đã sẵn sàng và bắt đầu hoạt động.

Tin được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến