Có lẽ...

Có lẽ nào tình ta chỉ vụt qua/ Trong nổi nhớ em, anh vào dĩ vãng...

Biết không em?

Biết không em? Một nỗi niềm trong anh chưa bao giờ dám ngỏ...

Có đôi lúc...

Có đôi lúc anh vẫn gượng cười, rồi tự nhủ rằng em đang sống tốt.

Đêm trắng

Chuyện chúng mình như cổ tích đã xem / Tình yêu đẹp như bài thơ viết dở...

Sân ga

Anh giật mình đi giữa chốn không tên/ Qua góc nhỏ của một thời đã khuất...

Trọn kiếp yêu anh

Em dại khờ,cứ yêu và cứ nhớ/ Trọn kiếp này không đợi chờ kiếp sau.

Lời cuối cho em!

Lời cuối cho em chỉ bấy nhiêu thôi/ Như lời nguyện cầu cho tình yêu đã mất...

Niềm tin

Những gì đã qua là đã qua/ Em đã quên xin anh đừng nhắc lại
Tin hay đừng bỏ lỡ