Sự kết hợp nguyên liệu kỳ cục của Xuân Bình

Vì không phải sở trường nên thí sinh Xuân Bình đã có sự kết hợp nguyên liệu không chuẩn khiến món ăn trở nên tệ nhất có thể.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác