Điểm kiểm tra học kỳ không dùng để xếp loại học sinh tiểu học

Ngày 26/12/2014 13:06 PM (GMT+7)

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường tiểu học ở địa phương thực hiện việc đánh giá định kỳ học sinh tiểu học theo Thông tư 30 mà Bộ ban hành vào đầu năm học.

Theo đó, việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và phụ huynh.

Bài kiểm tra định được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, phụ huynh kiểm chứng lại việc nhận xét - đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh.

Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét - đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh.

Có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

Theo Trí Nhiên (Khám Phá)