Thông báo bố trí thời gian Lễ viếng Đại tướng

Tại HN, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2013 ở Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông.

Xem video tại đây:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác