Yêu cầu Hà Nội, Hà Tĩnh khẩn trương giải quyết việc giáo viên bị cắt hợp đồng

Ngày 07/11/2015 08:38 AM (GMT+7)

Sau khi làm việc với làm việc với Hà Nội và Hà Tĩnh về việc cắt hợp đồng hàng trăm giáo viên, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu hai địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp để sớm giải quyết vụ việc.

Cụ thể, đối với Hà Nội, trong văn bản Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện để 184 giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng sớm được tham gia dự tuyển.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng viên chức trong đó có đội ngũ giáo viên, thực hiện thường xuyên việc thực hiện viên chức theo quy định của pháp luật, không để tình trạng có biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng mà chỉ ký HĐ lao động.

Song song đó tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng việc quản lý công chức, viên chức đối với cơ quan, tổ chức đã được phân cấp hoặc ủy quyền. Tiếp tục triển khai các giải pháp đề phòng, chống tiêu cực trong tuyển dụng đối với công chức, viên chức.

 

Còn đối với tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức cuộc họp do UBND huyện (hoặc Thị xã) Kỳ Anh chủ trì, để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và giải quyết các yêu cầu của các giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật, trong đó cần chú ý quan tâm đến việc thực hiện chính sách đối với với con em gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, những người tình nguyện làm việc ở vùng sâu, vùng xa; những người đã có thời gian dài công hiến trong ngành giáo dục mà đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh và UBND Thị xã Kỳ Anh tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện để số giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng sớm được tham gia dự tuyển.

 

 

Tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong tuyển dụng, ký hợp đồng, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng viên chức – trong đó có đội ngũ giáo viên – thực hiện thường xuyên việc tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, không để có biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng mà chỉ ký hợp đồng lao động. Nói chung, không thực hiện ký hợp đồng lao động để làm các công việc chuyên môn, chỉ thực hiện việc ký hợp đồng lao động trong các trường hợp cần thiết, trước mắt, nhưng sau đó phải tổ chức kỳ tuyển dụng ngay.

Đồng thời Bộ Nộ vụ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp hoặc ủy quyền. Tiếp tục triển khai các giải pháp để phòng, chống tiêu cực trong tuyển dụng đối với công chức, viên chức.

Theo Thùy Vân (Một thế giới)
Tin bài cùng chủ đề Tin hot