Đánh mất

Ngày 26/06/2013 12:18 PM (GMT+7)

Hay tôi mất tấm lòng son trẻ/ Để một người lặng lẽ mang đi...

Ai đánh mất buồn vui thương nhớ

Tôi nhặt về gối ở trong tim

Người sao không cất bước tìm

Mà tôi mãi kiếm để niềm tương tư…

                    ******

Ngày tháng đủ chẳng dư đâu nhỉ !

Sao tôi thừa bỏ phí tuổi xuân ?!

Người đi người chẳng bâng khuâng

Sao tôi cứ phải tần ngần đứng trông…

                    ******

Hay tôi mất tấm lòng son trẻ

Để một người lặng lẽ mang đi

Vô tình người chẳng biết chi

Riêng tôi đánh mất xuân thì đợi mong…

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Thơ tình yêu