Cao Khánh 'phiêu' với Hãy yên lòng mẹ ơi

Cao Khánh đã làm tròn phần trình diễn của mình. Cậu nhóc được khen là tiến bộ từng ngày và xứng đáng với niềm tin của Hiền Thục.

(Khampha.vn)