100 ngày làm vợ lẽ (Phần cuối)

Lời đe dọa của hắn khiến Nhi sởn gai ốc. Hắn đang nói đến ai? Hắn sẽ hại người nào nữa, Phương Uyên nói hắn đã giết ông nội của chị, vậy tiếp theo hắn sẽ giết người nữa ư? Nghĩ đến những người cô biết, Phương Uyên, Phong Hải, và quan trong là bố cô, tất cả đều có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn.