Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn

Ngày 30/04/2016 23:34 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Lê Thiên Vũ, số báo danh AD15613 thích nghe nhạc, ăn, và chơi cùng ba mẹ.

Bé Nguyễn Lê Thiên Vũ, sinh ngày 28/02/2015. Bé rất thích ăn, thích đi chơi.

Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn - 1

Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn - 2

Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn - 3

Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn - 4

Nguyễn Lê Thiên Vũ - AD15613 - Anh chàng háu ăn - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)