Nguyễn Trần Khánh Linh - AD20162 - Em bé năng động

Bé Nguyễn Trần Khánh Linh, số báo danh AD20162 thích đi chơi cùng ba mẹ.

Bé Nguyễn Trần Khánh Linh, sinh ngày 16/02/2015. Bé thích được dắt ra đường chơi. Bé nói rất nhiều, bản tính năng động, thích giỡn với mọi người.

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 1
Bé Nguyễn Trần Khánh Linh, sinh ngày 16/02/2015.

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 2
Bé thích được dắt ra đường chơi. Bé nói rất nhiều, bản tính năng động, thích giỡn với mọi người.

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 3

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 4

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 5

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 6

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 7

nguyẽn tràn khánh linh - ad20162 - em be nang dong - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh bé