11. Đức

Thời gian được nghỉ: 14 tuần

Tỷ lệ lương được hưởng: 100%

Tại Đức, các bậc cha mẹ có quyền được lựa chọn kéo dài thời gian nghỉ phép của họ lên tới 12 tháng, tuy nhiên sau 14 tuần quy định họ sẽ không được thanh toán đầy đủ 100% lương. 

11. Đức

Thời gian được nghỉ: 14 tuần

Tỷ lệ lương được hưởng: 100%

Tại Đức, các bậc cha mẹ có quyền được lựa chọn kéo dài thời gian nghỉ phép của họ lên tới 12 tháng, tuy nhiên sau 14 tuần quy định họ sẽ không được thanh toán đầy đủ 100% lương. 

Theo Nguyệt Minh (Dịch tử Insidermonkey) (Khám phá)
Ngày 05/09/2017 08:02 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu
Tin hay đừng bỏ lỡ