3. Đan Mạch

Thời gian được nghỉ: 365 ngày

Tỷ lệ lương được hưởng: 100%

Đan Mạch là một trong những quốc gia an toàn và hạnh phúc nhất trên thế giới với chính sách nghỉ thai sản tuyệt vời. Chính sách này rất có lợi cho cả người mẹ lẫn cha khi gia đình có em bé. Trong đó, thời gian nghỉ của các bà mẹ là 18 tuần, các ông bố là 2 tuần, và 32 tuần còn lại sẽ được chia cho cả bố và mẹ.

3. Đan Mạch

Thời gian được nghỉ: 365 ngày

Tỷ lệ lương được hưởng: 100%

Đan Mạch là một trong những quốc gia an toàn và hạnh phúc nhất trên thế giới với chính sách nghỉ thai sản tuyệt vời. Chính sách này rất có lợi cho cả người mẹ lẫn cha khi gia đình có em bé. Trong đó, thời gian nghỉ của các bà mẹ là 18 tuần, các ông bố là 2 tuần, và 32 tuần còn lại sẽ được chia cho cả bố và mẹ.

Theo Nguyệt Minh (Dịch tử Insidermonkey) (Khám phá)
Ngày 05/09/2017 08:02 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu
Tin hay đừng bỏ lỡ