Các nghiên cứu di truyền về trí thông mình của trẻ đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền ảnh hưởng đến trẻ khoảng 50-60%. Trong số các nhiễm sắc thể kế thừa sự thông minh thì nhiễm sắc thể X chiến ưu thế hơn

Các nghiên cứu di truyền về trí thông mình của trẻ đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền ảnh hưởng đến trẻ khoảng 50-60%. Trong số các nhiễm sắc thể kế thừa sự thông minh thì nhiễm sắc thể X chiến ưu thế hơn

Theo May Lily (Khám phá)
Ngày 18/11/2018 14:40 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết