Với số lượng người dùng Instagram đang không ngừng gia tăng nên các dịch vụ đi theo cũng phát triển khá rầm rộ và đáng nói đến nhất là dịch vụ trực tiếp ca sinh nở trên Instagram.

Dịch vụ này mới được manh nha bởi nhiếp ảnh gia Cate DePrisco, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, Mỹ. Công việc của cô là chụp ảnh một ca sinh nở do gia đình sản phụ thuê, sau đó sẽ chỉnh sửa ảnh và chia sẻ tất cả quá trình sinh nở này lên Instagram tại địa chỉ #InstaBirthStory, đương nhiên là phải được sự đồng ý của sản phụ và gia đình.

Với số lượng người dùng Instagram đang không ngừng gia tăng nên các dịch vụ đi theo cũng phát triển khá rầm rộ và đáng nói đến nhất là dịch vụ trực tiếp ca sinh nở trên Instagram.

Dịch vụ này mới được manh nha bởi nhiếp ảnh gia Cate DePrisco, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, Mỹ. Công việc của cô là chụp ảnh một ca sinh nở do gia đình sản phụ thuê, sau đó sẽ chỉnh sửa ảnh và chia sẻ tất cả quá trình sinh nở này lên Instagram tại địa chỉ #InstaBirthStory, đương nhiên là phải được sự đồng ý của sản phụ và gia đình.

Theo Minh Phương/ Popsugar (Khám phá)
Ngày 02/05/2015 14:23 PM (GMT+7)