Bệnh giời leo chớ xem thường!

Thông thường, bệnh giời leo sẽ kéo dài từ 5 – 7 ngày. Đối với trường hợp mắc bệnh nặng, cần thời gian xử lí thì có thể sẽ mất từ 10 – 15 ngày để hoàn toàn hồi phục.