Hài Hoài Linh: Hội chẩn bệnh

Ngày 04/02/2016 14:00 PM (GMT+7)

Hoài Linh hoá thân thành một bệnh nhân để tạo ra tình huống thử thách 4 thí sinh Sỹ Luân, Trang Nhung, Tiết Cương và Ngọc Tưởng.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017