Phụ nữ cần làm gì khi gặp kẻ xấu

Bị sàm sỡ, chị em có thể bấm huyệt, tìm cách tấn công vào điểm yếu của kẻ xấu để tự vệ.

Theo Nguồn: Cascadeur Quốc Thịnh (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác