Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này

Ngày 11/07/2017 00:14 AM (GMT+7)

Điểm tận cùng của nỗi đau là gì, ở tại nơi đó, bạn có thể nhận ra những điều gì, chạm được đến đâu khi trái tim tan vỡ?

Ai trong đời chẳng có lúc đau khổ, ai chẳng phải có thời khắc đen tối tưởng như không thể thở nổi. Nhưng, đó đã phải là điều tận cùng hay chưa? Nỗi đau có còn kéo dài được đến đâu thì mới chịu dừng lại. Ở nơi tận cùng, tận đáy của nỗi đau, hóa ra, bạn lại có thể nhận được những chân lý mà mình chưa từng biết đến.

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 1

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 2

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 3

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 4

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 5

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 6

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 7

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 8

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 9

Chỉ khi đi đến tận cùng của nỗi đau, bạn mới thấu hiểu 10 chân lý này - 10

Theo Mayny, Ánh Tóc Xanh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Triết lý sống