Hãy tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong bức hình này?

Bạn thử tìm xem, trong bức hình này có đủ 6 từ tiếng Anh không nhé?

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác