Khi yêu và khi chia tay khác xa 'một trời một vực'

Khi yêu thì mọi thứ đều tuyệt vời nhưng khi chia tay thì... lại giống như thời độc thân.

Khi yêu và khi chia tay, con người có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhé!

khi yeu va khi chia tay khac xa 'mot troi mot vuc' - 1

khi yeu va khi chia tay khac xa 'mot troi mot vuc' - 2

khi yeu va khi chia tay khac xa 'mot troi mot vuc' - 3

khi yeu va khi chia tay khac xa 'mot troi mot vuc' - 4

khi yeu va khi chia tay khac xa 'mot troi mot vuc' - 5

Theo MA (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác