Dù ở trong nhà mình cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì một khi bà tám còn ở sát nhà thì chưa...
Sống trên đời, không phải xem ai giàu hơn ai, không phải tranh nhau chút vinh lợi mà chính là phải...
Hộ kế bên là đôi vợ chồng Tân, mới cưới, khó trách sinh lực dư thừa hơn người khác mà gây ra những...
Nay được dịp ra ở riêng, An mừng vui ra mặt. Ngày dọn đến chung cư ở An hớn hở lắm. Còn đi tới đi...