• Hoa hậu Phạm Hương  

  • Hoa hậu H'Hen Niê  

  • Hoa hậu Hoàng Thùy