Gần như là người chuyển giới đầu tiên của Việt Nam được biết đến, Cindy Thái Tài có vẻ đẹp khá bốc lửa.

Gần như là người chuyển giới đầu tiên của Việt Nam được biết đến, Cindy Thái Tài có vẻ đẹp khá bốc lửa.

(Khampha.vn)
Ngày 24/12/2013 11:06 AM (GMT+7)