Thú vị kiểu trang điểm môi bằng... hoạt hình

Ngày 07/03/2015 10:54 AM (GMT+7)
Theo Hoàng Minh (Khám phá)
Ngày 07/03/2015 10:54 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Trang điểm