Bí kíp chăm con sốt ít mẹ biết

Trán, hai bên phía dưới má, 2 bên bẹn là những vị trí hạ sốt hiệu quả nhất.

bi kip cham con sot it me biet - 1
bi kip cham con sot it me biet - 2
bi kip cham con sot it me biet - 3
bi kip cham con sot it me biet - 4
bi kip cham con sot it me biet - 5
bi kip cham con sot it me biet - 6
bi kip cham con sot it me biet - 7
bi kip cham con sot it me biet - 8
bi kip cham con sot it me biet - 9
bi kip cham con sot it me biet - 10
bi kip cham con sot it me biet - 11
bi kip cham con sot it me biet - 12
bi kip cham con sot it me biet - 13
bi kip cham con sot it me biet - 14

Theo Vicky (khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác