DN xăng dầu sẽ được "rộng tay" điều chỉnh giá

Ngày 26/09/2013 06:02 AM (GMT+7)

Phương án điều hành giá xăng dầu theo nghị định mới mà Bộ Công Thương trình Chính phủ, sẽ theo hướng nới lỏng để cho doanh nghiệp xăng dầu được quyền tăng-giảm giá xăng dầu và tự chịu trách nhiệm.

Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương ngày 25/9, phương án điều hành giá xăng dầu theo nghị định mới mà Bộ này trình Chính phủ sẽ theo hướng nới lỏng để cho doanh nghiệp xăng dầu được quyền tăng-giảm giá xăng dầu và tự chịu trách nhiệm.

Theo đó, trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi năm phần trăm (≤ 05%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối được quyền chủ động tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá, đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước.

Văn bản cũng nêu rõ, trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt năm phần trăm (> 05%) đến tám phần trăm (≤ 08%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối gửi văn bản đăng ký giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Liên Bộ Tài chính - Công Thương) trước thời gian điều chỉnh hai (02) ngày làm việc.

Quá thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi gửi đăng ký và kê khai giá, trường hợp không có văn bản trả lời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân đầu mối cũng vẫn được quyền tăng giá.

DN xăng dầu sẽ được quot;rộng tayquot; điều chỉnh giá - 1

Phương án điều hành giá xăng dầu theo nghị định mới sẽ theo hướng nới lỏng để doanh nghiệp xăng dầu được quyền tăng-giảm giá xăng dầu (Ảnh minh họa)

Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên tám phần trăm (> 08%) so với giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Nhà nước công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá. Thủ tục công bố bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp này, thương nhân đầu mối báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của thương nhân đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm công bố bằng văn bản về biện pháp bình ổn nhằm bảo đảm giá bán xăng dầu tương đương giá cơ sở tại thời điểm công bố.

Sau năm (05) ngày làm việc, thương nhân đầu mối không nhận được văn bản điều hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân đầu mối được quyền chủ động điều chỉnh tăng tương đương giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước.

Về điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu, văn bản của Bộ này cũng cho biết, trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trong phạm vi sáu phần trăm (≤ 06%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trên sáu phần trăm (> 06%) so với giá bán lẻ hiện hành, sau khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp điều tiết về tài chính theo quy định của pháp luật (Thuế nhập khẩu, Quỹ Bình ổn giá...), thương nhân đầu mối tiếp tục giảm giá bán lẻ của mình; không hạn chế khoảng thời gian giữa hai (02) lần giảm và số lần giảm giá.

Bộ Công Thương cũng quy định thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá. Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối phải gửi văn bản đăng ký giá, quyết định điều chỉnh giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Mai Hương (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Video chọn lọc

Tin tức thị trường