Người tình của anh rể (Phần cuối)

Giờ đây môi của Thư ở rất gần Khả, cô ấy hình như đánh son dưỡng, mùi thơm thì cặp môi cô toả ra khiến anh muốn hôn lấy. Nhưng anh vẫn kiềm chế được, chỉ là nếu cô không nhanh lên thì sự kiềm chế ấy sẽ hết tác dụng.