Ngôi nhà dáng lạ này được chống bên dưới bằng những cột sắt khá thú vị.

Ngôi nhà dáng lạ này được chống bên dưới bằng những cột sắt khá thú vị.

(Khampha.vn)
Ngày 11/03/2013 17:19 PM (GMT+7)