Nick Vujicic, 32 tỷ và...

Liệu có đáng để bỏ ra 32 tỷ mời Nick Vujicic về Việt Nam diễn thuyết về nghị lực sống?