Thai nhi 12 tuần

Thai nhi 12 tuần

Vào tuần thai 12, thai nhi sẽ cử động nếu bụng mẹ bị kích thích, mặc dù bạn hoàn toàn chưa cảm thấy gì.

Tin được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến